Nový kurz BOŽSKÉ TELÁ pre začiatočníkov – začíname 19.11.2019.