Deti

 • Klub 1,2
 • 100 / mesiac2x do týždňa
 • 90 min. / lekcia
 • Klub 3
 • 90 / mesiac2x do týždňa
 • 75 min. / lekcia
 • Klub 4
 • 80 / mesiac2x do týždňa
 • 60 min. / lekcia
 • Sólo deti 1,2,3,4
 • 80 / mesiac2x do týždňa
 • 60 min. / lekcia
 • Začiatočníci 3-4 roky
 • 70 / mesiac2x do týždňa
 • 45 min. / lekcia
 • Začiatočníci 5-6 rokov, 7-10 rokov, 10 a viac rokov
 • 80 / mesiac2x do týždňa
 • 60 min. / lekcia
 • Individuálne hodiny
 • 30 / hodina
 • 45 min. / lekcia

Dospelí

 • Spoločenské tance, Začiatočníci
 • 120na osobu, 1x do týždňa
  107pre rodičov detí Dansovie
 • 8 lekcií ( 60 min./lekcia )
 • Božské telá, Začiatočníci
 • 120na osobu, 1x do týždňa
  107pre rodičov detí Dansovie
 • 8 lekcií ( 60min./lekcia )
 • Individuálne lekcie
 • 65pár
  65bez partnera
 • 60min. / lekcia

INFORMÁCIE K PLATBÁM ČLENSKÉHO POPLATKU

DETI

Členský poplatok sa platí v dvojmesačných intervaloch do 15.dňa v danom platobnom mesiaci. V prípade prerušenia výučby (kvôli opatreniam) sa členský poplatok posúva na obdobie po znovuotvorení.

Klub 1-3 – členský poplatok sa platí na účet:
IBAN SK95 0200 0000 0035 7986 9955
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

Klub 4, Sólo deti 1-4 a všetci začiatočníci – členský poplatok sa platí na účet:
IBAN SK26 1100 0000 0026 2917 4269
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa.

 

DOSPELÍ

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz alebo v deň nástupu v hotovosti v pokladni u pani Danky.

Číslo účtu: IBAN SK26 1100 0000 0026 2917 4269
Do poznámky prosíme uviesť meno.

Cenník platný od 1.9.2022

Partneri

Mediálni partneri

ADRESA

ZŠ Holíčska 50,
851 01 Bratislava

EMAIL

dansovia@dansovia.sk

TELEFÓN

0908 622 146