Možnosti podpory

Máme záujem o finančnú, produktovú alebo reklamnú pomoc.
Cieľom podpory je zvyšovanie úrovne, kvality a podmienok pre rozvoj našich detí.
Tanečná akadémia organizuje akcie pre deti počas celého roka – Halloween, Vianočný večierok, Grand Gala, Letnú párty a Tanečné leto v Dansovii. Organizácia je vždy náročná, či už finančne, organizačne alebo čo sa týka zabezpečenia potrebných vecí pre deti. Tešíme sa podpore v akejkoľvek forme.

Ponúkame prezentáciu na akciách, ktoré organizuje tanečná škola počas roka pre deti. Prezentáciu v rôznych propagačných materiáloch. Ponuka školy tanca, možnosť vystúpenia. Logo umiestnené na vagóne v tanečnej škole :)

Partneri

Mediálni partneri

ADRESA

ZŠ Holíčska 50,
851 01 Bratislava

EMAIL

dansovia@dansovia.sk

TELEFÓN

0908 622 146