Každoročne sa koná Vianočný večierok v budove mestského Divadla P.O. Hviezdoslava. Všetky deti akadémie Dansovia predvedú na scéne svoje tance rodičom a príbuzným. Vianočnú atmosféru dotvára velikánsky živý stromček a krásna výzdoba. Večierok vrcholí príchodom zatúlaného Mikuláša s prekvapením pre všetky deti. Moderuje Peter Modrovský :)